ACTIVE CARDIO

Home / ACTIVE CARDIO

Active Cardio คือการออกกำลังกายในรูปแบบของอโรบิค คือการออกกำลังกายที่เน้นการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ระบบเผาผลาญ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง ยิ่งระบบโลหิตไหลเวียนดี เลือดก็สามารถไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้มากขึ้น  และนำพาสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เช่นวิตามินและเกลือแร่ชนิดต่างๆ รวมไปถึงออกซิเจน ไปยังเซลล์ปลายทางได้ดียิ่งขึ้นเป็นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้ออย่างรุุนแรงที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการขยันร่างกาย ซึ่งมีผลให้การเต้นของหัวใจนั้นเร็วขึ้น ซึ่งการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอสามารถเร่งการเต้นของหัวใจได้ถึง 60-80 % เมื่อเทียบกับการเต้นของหัวใจสูงสุด

Cardio ช่วยระบบอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจรวมถึงปอด แข็งแรงขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงและขยายใหญ่ขึ้น ส่งผลให้การสูบฉีดเลือดของหัวใจดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ความดันในเลือดดีขึ้น ความดันโลหิตลดลง สุขภาพจิตดีขึ้น ลดความเคลียด โรคซึมเศร้า ลดอัตราการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น หัวใจ , เบาหวาน เพิ่มการจัยโมเลกุลพลัง เช่น ไขมัน คาร์โบไฮเดรตในกล้ายเนื้อให้ทนทานขึ้น ช่วยให้กล้ามเนื่อมีการดึงไขมันออกมากใช้มากขึ้น เพิ่มคงามเร็วในการเมตาบอลิซึมมันการกระบวนการในการเก็บอาหารเอาไว้ใช้ เพิ่มความเร็วในการคืนกล้ามเนื้อจากการออกำลังกายมาอย่างหนัก