AEROBIC EXERCISE

Home / AEROBIC EXERCISE

Aerobic Exercise คือการออกกำลังกายที่ต้องใช้อากาศหรือออกซิเจน หลักในการออกก็คือการควบคุมลมหายใจในระหว่างที่ออกกำลังกาย เพื่อช่วยในการเผาผลาญ คารบอรไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน  การออกกำลังกายในลักษณ์นี้ร่างกายต้องการออกซิเจนมากที่สุด เพื่อนหใ้ร่างการแปลงพลังงานที่สะสมมาน้ำมาแปลงมาใช้งาน เพราะเช่นนั้นกระบวนการในการหายใจต้องเร็วขึ้นทำให้ต้องหายใจทางปากเพื่อที่จะสูดอากาศใ้หมากที่สุด หัวใจจะเต้นเร็วมากว่าเดินเร่งเลือดไปเลี่ยงปิดในดารสูดอากาศไปเลี้ยงในส่วนต่างๆของร่างกาย หลอดเลือกในตัวเราจะขยายตัวมากขึ้นเพื่อนเร่งการลำเรียงเลือดไปสู่ร่างกายให้มากขึ้น